formik asit

Formik Asit Üretimi

formikasit_uretimi

Metanol ve karbon monoksit güçlü bir bazın varlığında bir araya getirildiğinde, aşağıdaki denkleme göre asit türevi metil format ortaya çıkar:

CH3OH + CO → HCO2CH3

Endüstride bu reaksiyon yüksek basınçta (80 °C ve 40 atm) sıvı fazında gerçekleştirilir. En yaygın kullanılan baz sodyum metoksittir. Metil formatın hidroliziyle formik asit üretilir: HCO2CH3 + H2O → HCO2H + CH3OH

Metil formatın verimli bir şekilde hidrolizi büyük miktarlarda su gerektirir. Bazı yöntemlerde dolaylı bir yol izlenerek ilk önce için metil format amonyak ile işleme sokulur; elde edilen formamit daha sonra sülfürik asitle hidrolize edilir:

HCO2CH3 + NH3 → HC(O)NH2 + CH3OH

2 HC(O)NH2 + 2H2O + H2SO4 → 2HCO2H + (NH4)2SO4

Formik asidin önemli bir bölümü diğer kimyasalların üretimi sırasında yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır. Alkanların oksidasyonuyla asetik asit üretimi sırasında önemli miktarda formik asit üretimi de bu işlemle birlikte yapılabilir.

Laboratuvarda formik asit, oksalik asidin gliserol içerisinde ısıtılması ve buharından ayrılması yoluyla elde edilebilir. Reaksiyon aracı madde olan gliseril oksalat sayesinde ilerlerken gliserol katalizör görevi görür. Eğer karışım daha yüksek sıcaklıklara ısıtılırsa, alil alkol ortaya çıkar:

C2O4H2 → CO2H2 + CO2

Bir başka formik asit üretim metot da kurşun format ve hidrojen sülfür arasında tepkime sonucu kurşun sülfürün ortaya çıktığı tepkimedir:

Pb(HCOO)2 + H2S → 2HCOOH + PbS

Sentetik organik kimyada formik asit hidrit iyonu kaynağıdır; ayrıca hidrojenleme transferinde hidrojen kaynağı olarak kullanılır. Asetik asit ve triflüorasetik asit gibi kapiler elektroforez ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisinde uçucu Ph düzenleyici olarak kullanılır.

Sülfürik asitle işleme sokulması laboratuvarlar için elverişli bir CO kaynağı sağlar:

CH2O2(l) + H2SO4(l) → H2SO4(l) + H2O(l) + CO(g)

Platinyumun varlığında hidrojen ve karbon dioksit bırakarak ayrışır:

CH2O2 → H2 + CO2

Sık Sorulan Sorular:

                   

flag_en  flag_tr 
Adres & Mesai

Mescit Mahallesi
Demokrasi Caddesi
Birmes Sanayi Sitesi
A6 Blok No. 13
Orhanlı - Tuzla - İstanbul